Liên hệ trực tiếp:

Trường TH&THCS Xuân Hòa

Vũ Thư - Thái Bình
tbh-vuthu-thcsxuanhoa@edu.viettel.vn